Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Thursday, December 01, 2016

Kevin P Roberson wordt eindelijk op zijn muil geslagen

"Ik ben een journalist. Ik ben een journalist" Elke keer als een politieagent, tot het uiterste getergt, de Zwarte Piet activist Kevin P Roberson vraagt ergens anders te gaan staan of op te rotten, beweert hij journalist te zijn. Niemand weet voor welk medium en waarom, maar hij heeft een perskaart. Op de Youtube-filmpjes zie je Kevin meelopen met de Al Jaberis en de Quinsies van deze wereld. Altijd als er een rel is, in de Schilderswijk, bij een AZC of rond een PEGIDA demonstratie, filmt Kevin P Roberson nadrukkelijk zijn politieke tegenstanders en provoceert ze. Maar als het dan uit de hand loopt, dan is ie weer journalist.

Nu is het voor de eerste keer in drie jaar tijd provoceren eens echt uit de hand gelopen en Kevin is op zijn bek geslagen. De felle anti-Zwarte Piet demonstraties hebben namelijk ook de identitaire- nationale activisten wakker gemaakt. Elke keer als er tegen Zwarte Piet wordt gedemonstreerd, komen er ook leden van Identitair Verzet, NVU en Pegida om juist vóór Zwarte Piet te demonstreren. Met die mensen zoekt Kevin al wekenlang ruzie. "Mijnheer, mijnheer, wat vind u van de demonstratie?" vraagt hij aan een goedgespierde skinhead.

Vorig weekend was het dan zover. Kevin krijgt op zijn muil. Leiden in last. Helaas duurde het nog drie hele dagen voor de Volkskrant er drie regeltjes aan heeft gewijd. Maar dan heb je ook wat.


  
De nadruk op zwarte identiteit van de laatste jaren heeft blanke/Nederlandse identiteitsacties uitgelokt. Het is nu Nederlands- tegen zwart activisme. Door de felle provocaties kan dat tot nog meer geweld leiden.

Ook de bewuste keuze voor slachtofferschap, die ik in 2015 al beschreven heb, leidt tot meer uitlokking, provocaties en meer geweld. Dit heeft niets meer met vreedzaam protest te maken. Het zijn aanzetten tot een burgeroorlog
Sunday, November 06, 2016

De bijbelvastheid van Janneke Stegeman

Waar haalt de alternatieve Kristallnachtherdenking toch iedere keer weer de sprekers vandaan? De gestelde criteria zijn moeilijk in te vullen, De spreker moet natuurlijk links zijn, tegen Israël en in het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook in het nieuws gekomen zijn. Voor de vorm wordt er nog een Joodse Nederlander met de haren bijgesleept, maar ook voor die gelden dezelfde normen.

Dit jaar mag Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands en gepromoveerd op de Heilige Schrift, op de alternatieve Kristallnachtherdenking spreken. Veel mensen weten  niet wie Janneke is. Ze organiseert samen met Anja Meulenbelt de cursus "Help ik ben wit!", een zelfhulpgroep voor blanke mensen die niet meer blank willen zijn.

Om de criteria van het 'Platform Stop Racisme en Uitsluiting' te vervullen, moet Janneke Stegeman aan kunnen tonen dat ze actief strijdt tegen Israël. Eén van de organisatoren van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Maarten Jan Hijmans, heeft daarover een selectiegesprek  met Janneke gevoerd en daar is ze met een heel positief resultaat uitgekomen. Ze is namelijk als enige theoloog in Nederland in staat, om zowel de uittocht uit Egypte, als het boek Jeremia 32, door middel van theologische trucs en hocusspocus, te ontjoodsen en van hun religieuze betekenis te ontdoen.

Janneke Stegeman is in een Gereformeerd gezin opgegroeid. Dat is op zich een pré, maar in het kader van de strijd tegen zionisme, zitten er nogal wat haken en ogen aan. In het Oude Testament wordt namelijk letterlijk beschreven hoe God het volk van Israël, vanuit de Egyptische slavernij, dwars door de Rode Zee, naar het Heilige Land geleid heeft. In dat kader zijn ook de Tien Geboden ontstaan, die zowel door Joden als Christenen als leidraad worden erkend.

In de jeugd van Janneke Stegeman wordt alles in de Heilige Schrift letterlijk genomen. Als in Genesis staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft, dan zijn het ook zes dagen. Als Mozes met het volk van Israël dwars door de Rode Zee loopt, omdat God ervoor gezorgd heeft, dat de zee wijkt en een doorwaadbare plaats doet ontstaan, dan is dat ook letterlijk zo, in de ogen van de ouderlingen en de dominee.

Op een bepaald moment tijdens haar studie Theologie aan de VU, zittende op haar studentenkamer in Uilenstede en na een nacht goed doorzuipen, moet bij Janneke Stegeman het idee postgevat hebben:  " Maar dat kan helemaal niet". Sindsdien neemt ze de Heilige Schrift nog steeds letterlijk, maar probeert ze theologisch aan te tonen dat het niet op die manier gebeurd kan zijn. Ze noemt in haar artikel Mozes zelfs een jihadist. Het idee dat het hier om religieuze waarheden gaat, komt niet in haar op. De uittocht uit Egypte beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Dat ontstaan wordt door een religieus geschrift (het boek Exodus) bevestigd. Janneke heeft nooit geleerd om achter de letter van de Schrift te kijken. Ze neemt nog steeds alles letterlijk en snapt de enorme symbolische kracht erachter niet.

Janneke Stegeman is nu van Paulus een Saulus geworden. Ze gelooft niet meer en wil iedereen van dat nieuwe ongeloof overtuigen. Voor de staat van Israël en met name de kolonisten in Judea komen de woorden in het proefschrift van Janneke Stegeman hard aan. Het proefschrift gaat over het boek Jeremia 32. De profeet Jeremia is een balling in Babylon en krijgt in een visioen de opdracht een akker in het dorp Anathoth, op het land van de Joodse stam Benjamin, te kopen. Daarmee wordt de terugkeer naar het Heilige Land mogelijk. Het is een teken van hoop. Janneke Stegeman probeert in haar proefschrift deze Bijbeltekst van zijn zionistische lading te ontdoen. Het kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wat.

Er bestaan in deze tijd twee dorpen met de naam Anathoth. Het Arabische dorp Anata ligt vijftien kilometer ten Oosten van Jeruzalem, net buiten het afscheidingshek, dat Jeruzalem van de Westelijke Jordaanoever scheidt.  De Joodse nederzetting Anatot ligt iets meer oostelijk, binnen het hek, op betwist gebied. Beide dorpen leggen een religieuze claim op de afstamming van Anathoth.

Deze anti-zionistische Bijbelinterpretatie van Jeremia 32, door Janneke Stegeman, gaat aan een heel belangrijk gegeven voorbij. Er staat namelijk dat de profeet Jeremia het land in Anathoth kóópt. Het is niet alleen een Joodse claim op een gebied dat nu oostelijk van Jeruzalem ligt, het is ook een overéénkomst met de eerste zionisten in het Heilige Land. Zij kochten het land waarop ze gingen wonen.

Aanstaande woensdag gaat Janneke Stegeman spreken bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking. Daar zal Janneke Stegeman in haar toespraak ongetwijfeld enkele Israël-kritische opmerkingen maken. Dat is een schande. Ze mag deze mening wel hebben, maar niet tijdens een Alternatieve Kristallnachtherdenking.  

 

 

Thursday, November 03, 2016

Alternatieve Kristallnachtherdenking wordt pro-Palestijnse-Zwarte-Piet-manifestatie


Wie had dat gedacht? Van een Hamasknuffelaar als spreekster bij een Kristallnachtherdenking in 2015, naar een Zwarte Piet activist bij de Kristallnachtherdenking in een synagoge, in 2016. De schandalige reeks van incidenten bij deze herdenking is blijkbaar nog niet gestopt.  


Het dieptepunt qua schandalig misbruik van de Kristallnachtherdenking lijkt in 2015 bereikt te zijn, door Haneen Zoabi, opvarende van de Gazaboot, tevens Arabisch lid van de Knesset, tevens terreur-ondersteuner, als spreker uit te nodigen en het bestuur van het Palestina Komitee op de eerste rij in het publiek te zetten. Ex-terrorist Ibrahim al-Baz pontificaal in het midden. Hoe moesten Anja Meulenbelt en haar vriendin  Lonneke Lemaire deze pro-Palestijnse en anti-Israëlische actie tijdens een Kristallnachtherdenking nog overtreffen? Misschien nodigen ze de volgende keer wel Hamasleider Ismael Haniyeh uit. We weten het niet.

De locatie bij het monument voor het Joodse Verzet is in 2016 niet beschikbaar voor de alternatieve Kristallnachtherdenking van Anja Meulenbelt en consorten. De leden van de facebookgroep 'Time to Standup for Israël' heeft de plaats gereserveerd, om de ontjoodsing van de herdenking een halt toe te roepen. Een nerveuze ambtenaar van het Amsterdamse stadhuis belt in oktober al op om te vragen of er misschien plaats is voor twee herdenkingen tegelijkertijd. Nee dus. We willen die Palestijnse kliek helemaal niet zien.

De Meulenbelt-bende heeft zich op slinkse wijze in de Uilenburgersjoel aan de Uilenburgerstraat te Amsterdam naar binnen weten te praten. Daar moet de alternatieve Kristallnachtherdenking 2016 plaats vinden.  

Jerry Afriyie

Wie zijn de sprekers bij deze anti-Israëlische Kristallnachtherdenking, onder aanvoering van Anja Meulenbelt, in de Uilenburger synagoge? Hoe is het mogelijk het thema anti-racisme te koppelen aan een anti-Israëlische actie? Dat moeten de organisatoren van deze schandalige Meulenbelt-manifestatie gedacht hebben. Dan kom je al gauw uit op Jerry Afriyie, alias Kno'Ledge Cesare. Die verbindt in hoogst eigen persoon de anti-Zwarte-Piet-acties van de afgelopen jaren, met de activist Abou Jahjah, Hezbollah en pro-Palestijnse actie. Hoe doet ie dat?Tijdens de "Dag  van de Empathie" wordt Jerry Afriyie aangesproken door Abou Jahjah van de Arabisch Europese Liga en krijgt te horen dat de islam ook voor Zwarte Mensen heel veel goed werk verricht. Malcolm X is het niet meer levende bewijs daarvoor. Sindsdien zijn beide activisten betrokken bij Movement X. Abulkasim Al-Jaberi is ook lid van die groep.

Sinds de inlijving van Jerry Afriyie in de Movement X van Dyab Abou Jahjah en Abulkasim Al-Jaberi is hij steeds meer van de Palestijnse zaak overtuigd geraakt. Zo zeer dat hij zelfs, staande voor de Palestijnse vlag, op het Museumplein, een vlammend betoog tegen racisme en zionisme houdt. Een uitstekende kandidaat voor een Kristallnachtherdenking van de bende van Anja.


Zo rommelen we verder. De ontjoodsing van de herdenking is een feit. We hoeven ons niet meer af te vragen wat er erger is dan Haneen Zoabi op een Kristallnachtherdenking. We  weten het nu: Het is een pro-Palestijnse Zwarte Piet! 

Monday, October 24, 2016

9 November 2016; Drie verschillende Kristallnachtherdenkingen


Op 9 november 2016 wordt in Amsterdam op drie verschillende plaatsen de Kristallnacht van 1938 herdacht. De officiële herdenking vindt van 17:00 tot 18:00 uur plaats in de Portugese Synagoge op het Mr. Visserplein te Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg is de organisator. Minister-President Mark Rutte zal de Joodse gemeenschap toespreken en na afloop worden er kransen gelegd bij de Hollandsche Schouwburg.
“De Kristallnacht of Pogromnacht  was een door de nazi's georganiseerde actie (pogrom) gericht tegen deJoodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden aangevallen en er werden volgens recent onderzoek 1.000 tot 2.000 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Tijdens de Kristallnacht werden 400 Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven.”(Wikipedia)

De alternatieve Kristallnachtherdenking wordt van 19:30 tot 20:30 gehouden in de Uilenburger Synagoge, Nwe Uilenburgerstraat 91 te Amsterdam. De anti-Zwarte Piet activist Jerry King Luther Afriyie, ook bekend als dichter Kno'Ledge Cesare, is de belangrijkste spreker op deze herdenking. Afriyie werd vorig jaar tijdens een anti-zwarte-piet-actie in Gouda door de politie gearresteerd wegens mishandeling van een politieagent. Daarmee heeft hij volgens  de organisatrice van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Anja Meulenbelt, voldoende ‘streetcreds’ opgebouwd om een herdenking in een synagoge toe te spreken.

De derde Kristallnachtherdenking in Amsterdam dit jaar, is georganiseerd door de Facebookgroep “Time to stand up for Israël” bij het monument van het Joodse Verzet op de hoek van de Amstel en de Zwaneburgwal  bij de Stopera.  Van 19:15 tot 20:30 wordt een sobere plechtigheid gehouden, waarbij dochters van Joodse verzetsstrijders zullen spreken.

De antisemitische terreur tijdens de Kristallnacht van 1938 heeft destijds in Duitsland plaats gevonden. In Nederland heeft de bezetting van 40/45 en de deportatie van- en de moord op Joden veel meer impact gehad. Waarom wordt de Kristallnacht toch op maar liefst drie plaatsen tegelijk herdacht?

De beweging “Nederland Bekent Kleur” van Rene Danen, in de jaren negentig opgericht tegen opkomend rechts-extremisme,  heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De herdenking is in 1992 nog een waarschuwing tegen racisme en onverdraagzaamheid. Door de kaping van de herdenking door extreem-linkse groepen  als Internationale Socialisten, KMAN en Palestina Komitee, wordt het sinds 2002 steeds meer tot een protest tegen Israël. Het Joodse slachtofferschap als gevolg van de Kristallnacht wordt steeds meer verdrongen.  

Een absoluut  dieptepunt van de trend naar ontjoodsing van de herdenking vormt het optreden van Haneen Zoabi in 2015. Deze Arabische Knesset afgevaardigde voer in 2014 nog op een boot naar Gaza om het Hamas-regime te steunen en wordt sindsdien verdacht van steun aan terrorisme. 
De Facebook-groep “Time to standup for Israel” heeft  zich daar zo aan geërgerd dat ze vorig jaar al een demonstratie vergunning bij het monument van het Joodse verzet heeft aangevraagd. De derde herdenking dit jaar is bedoeld om de Hamas-aanhangers bij het monument weg te houden.

Sunday, October 23, 2016

Kristallnachtherdenking 9 november ; Portugese Synagoge


Het Centraal Joods Overleg wil u graag uitnodigen voor de Kristallnachtherdenking op 9 november a.s. in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein te Amsterdam.

 
Wij zijn zeer verheugd dat minister-president en minister van Algemene Zaken Mark Rutte zal optreden als gastspreker in plaats van de heer Timmermans. Verder is het programma ongewijzigd.
 
Programma aanvang 17.00 einde 18.00 
 
Gideon van Bergen                      voor de Joodse Jongeren
Ron van der Wieken                    voorzitter Centraal Joods Overleg
M.Weizner-Smuk                         overlevende en ooggetuige van de Kristallnacht,
                                                      geinterviewed door Margalith Kleijwegt
Mark Rutte                                  minister-president en minister van Algemene Zaken

Muzikale omlijsting door violist Roeland Jagers van het Rubens Quartet
Aansluitend aan de herdenking zullen kransen gelegd worden in de Hollandse Schouwburg
 
Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u zich aanmelden via info@cjo.nl.
 
Op 9 november 1938 vond in nazi-Duitsland de Kristallnacht plaats. Daarbij werden 267 synagogen in brand gestoken en ca. 7500 winkels verwoest. 92 joden werden vermoord. Deze explosie van antisemitisch geweld vormde de inleiding op de volledige uitsluiting en uiteindelijk de vernietiging van miljoenen Europese joden. 
 
Het Centraal Joods Overleg herdenkt de Kristallnacht om blijvend te waarschuwen tegen elke vorm van antisemitisme en racisme in onze samenleving. Zowel in Nederland als elders. Wij maken ons zorgen over de wijze waarop het antisemitisme zich in deze tijd opnieuw manifesteert. Wij willen dat alle burgers in ons land vreedzaam, respectvol en zonder discriminatie kunnen samenleven. Door stil te staan bij de Kristallnacht, willen we het signaal afgeven alert te blijven. Voor antisemitisme en racisme mag nooit plaats zijn. 
 

Sunday, October 16, 2016

Syrische terrorist komt Duitse regering ongelegen


De Duitse justitie heeft wel heel erg zijn best gedaan, de Syrische terrorist Dschaber al-Bakr vrij rond te laten lopen. De tip dat er met de miljoen vluchtelingen ook een heuse Syrische zelfmoordterrorist meegekomen is, moet van de Amerikaanse veiligheidsdienst komen. (Die Welt 15-10-2016) Blijkbaar heeft Duitsland de vluchtelingen onvoldoende ondervraagd en gecontroleerd.

Daarna besluit een eenheid van de politie toch maar eens het huis in Chemnitz (het vroegere Karl-Marx-Stadt) te doorzoeken. Er wordt inderdaad een vest met explosieven gevonden. De verdachte terrorist wandelt echter onbekommerd weg. De politie wil volgens eigen zeggen niet schieten vanwege explosiegevaar. Dagenlang blijft de terrorist onzichtbaar voor de diensten en  justitie. Hij weet echter wel via een vluchtelingenforum op Facebook een schuilplaats te vinden. Bij het station van Leipzig wordt hij door zijn nieuwe huisgenoten opgepikt. De veiligheidsdiensten controleren blijkbaar de forums onvoldoende en hebben bij het station van Leipzig ook niemand staan die even een oogje in het zeil houdt.

De vermoedelijke terrorist gaat onbekommerd, met zijn nieuwe huisgenoten, een vorkje prikken en verblijft daarna twee dagen in Leipzig. De huisgenoten ontdekken dat hij de gezochte terrorist is en binden hem vast. Eén van hen gaat weg om de politie te informeren. Hij moet echter een uur lang praten als Brugman om de Leipziger politie ervan  te overtuigen dat ze de terrorist Dschaber al-Bakr hebben vastgebonden en thuis voor transport klaar hebben liggen.

Nu heeft de politie de Syrische terrorist Dschaber al-Bakr eindelijk gevangen en stopt hem in een cel. Hij draait een lamp uit en probeert zich te elektrocuteren. Dat lukt niet. Hij trekt de draden uit het stopcontact en wil daarmee zelfmoord plegen. Nog steeds geen reden voor de justitie om hem extra te bewaken.

Uiteindelijk pleegt Dschaber al-Bakr zelfmoord, door zich aan zijn T-shirt op te hangen. Lastige vragen kunnen niet meer gesteld worden. Niet aan hem, maar ook niet aan de Duitse justitie, die er alles aan deed hem te laten lopen en daarna niets deed om hem in leven te houden.

Friday, September 30, 2016

De Lotus Notes gelovigen

"We zoeken een software, waarmee we kunnen emailen, maar ook goedkeuren van vakanties en zelf applicaties programmeren. De 'workflow' in de software moet door ons kunnen worden aangepast en dat allemaal op een gewone windows server."

Het pakket van eisen van de potentiële klant, per telefoon aan mijn collega medegedeeld, lijkt geen einde te krijgen. Het gaat maar door. Tot de collega op een gegeven moment de verlossende vraag stelt: "Heeft u wel eens van Lotus Notes gehoord?" Het klinkt alsof de Here Jezus zelf de bits en bytes in de juiste volgorde gaat zetten en de doven gaat laten horen, of de blinden gaat laten zien. Een indrukwekkend wonder heeft plaats gevonden in de burelen van het bedrijf in kantoorbenodigdheden in Langenhagen Duitsland.

Al gauw blijkt, dat de Lotus Notes goeroe naast mij, bij iedere vraag en ook bij zeer gecompliceerde computerproblemen, dezelfde zegenende woorden spreekt: "Heeft u wel eens van Lotus Notes gehoord?". Het is een wondermiddel, dat op alle vragen een antwoord heeft en alle computerproblemen van alle klanten kan oplossen. Tests bewijzen het. Het is de eerste keer dat ik met Lotus Notes in aanraking kom en tegelijkertijd ook de eerste keer dat ik echt een hekel aan iemand begin te krijgen. Wie denkt deze snotaap wel dat hij is?  De digitale verlosser in eigen persoon, oder was?

Vijf jaar later werk ik bij een geheel ander bedrijf en geef les in MS Exchange, Lotus Notes en Novell Netwerken. De markt wordt afgeroomd door bedrijven die als een soort ICT-Aldi, voor een appel en een ei, de moeilijkste cursussen aanbieden. Vaak staan de lokalen leeg. Er moet iets gebeuren. We worden uitgenodigd in de directiekamer en per persoon wordt gevraagd wat zijn passie is en wat hij de komende jaren denkt te gaan doen. Tot dan toe heb ik van alles wat les gegeven en het valt mij zwaar daar nu slechts één product en slechts één taak uit te kiezen. Tsjaaa, wat zal ik de komende jaren eens gaan doen? De collega's naast me hebben allemaal al iets gezegd en de rij van voorgaande sprekers wordt steeds kleiner. Nog twee te gaan! wat zal ik eens zeggen?

Als ik aan de beurt ben, spreek ik de historische woorden, die mijn gehele leven zullen veranderen: "Ik wil Lotus Notes consultant worden". Het hoge woord is eruit. "Lotus Notes-consultant". Hoe kom je erop. Het is mijn vierde beroep en ik voel meteen dat het een mooi beroep is. Als mijn eerste zoon geboren wordt, vraagt de man van de burgerlijke stand, waar ik mijn zoon erken als rechtmatig mijn zoon:  "Was is Ihren Beruf?" Ja, dat is een goede vraag?  Wat is mijn beroep?

Het is belangrijk om de boven jou gestelden niet kwaad te maken en een beroep te kiezen, dat gemakkelijk te begrijpen is. Geen beroep opgeven is geen optie. Daar houden de ambtenaren niet van. Ik besluit mijn opleiding te noemen en laat op de formulieren het beroep "Diplom-Ethnologe" vastleggen. Iedereen tevreden. Twee jaar later, als mijn tweede zoon geboren wordt, vraagt de dienstdoende arts in het ziekenhuis, of ik mijn beroep op het formulier wil laten registreren. Ik geef als beroep "EDV-Dozent" op. Dat tot grote tevredenheid van de arts. "Zo'n hooggeplaatst persoon hebben we in deze afdeling nog niet gehad", zegt hij trots.

De tijd van vage beroepen is nu voorbij. Ik ben "Lotus Notes Consultant" geworden. Helaas deelt de directeur van het Hannoverse bedrijf mij echter een uur later mede, dat er in zijn bedrijf geen Lotus Notes Consultants nodig zijn. Dat is wel heel jammer voor zijn klanten, denk ik nog. Het is een bedroevende mededeling, maar het is ook een kans voor een geheel nieuw leven.

Drie maanden later ben  ik op een job-beurs op Koningsbos te Veldhoven. Ik heb een CV laten maken, waar een heleboel ervaring en slechts één beroep op staat: Lotus-Notes-Consultant. Ik ga alle standjes af en hoor overal dezelfde reactie: "Lotus Notes consultants hebben wij niet nodig". Tot ik bij de Philips-stand kom. De Philips directeur Hommes heeft net met veel ophef en dwang een project gestart, dat alle overige email-programma's bij Philips af wil schaffen en slechts één programma over wil houden: Lotus Notes. Dat iemand zich vrijwillig aan komt melden, en zegt dat hij Lotus Notes Consultant is, dat hebben ze echter nog niet meegemaakt. Heb je daar verstand van?  Is de logische vraag. Inderdaad, want ik heb de diploma's bij me en ik heb al enkele examens gehaald.

Drie maanden nadat ik de historische Lotus-Notes-Consultant-woorden heb uitgesproken, zit ik in Eindhoven op een kamertje in een studentenhuis met vier vrouwelijke studentes. Wat heb ik het toch goed getroffen. De hele dag Lotus Notes doen, gratis koffie drinken en er ook nog voor betaald krijgen. 's Avonds dan met die meiden bier drinken. Waar heb ik het aan verdiend?

Alle medewerkers van Philips wereldwijd hebben op dat moment een email-box met Lotus Notes. Er zijn in totaal vijftig servers en een opslagcapaciteit van 4 Terabyte. Geweldig systeem. Toch gaat het nog mis. In september datzelfde jaar vliegen er twee vliegtuigen in de Twin Towers en er breekt een economische crisis uit. Er moet bezuinigd worden. Dat betekent, dat alle activiteiten voor Lotus Notes naar India verhuisd worden. Zo komt het dat ik in 2006 naar India reis en mijn eigen Lotus Notes baan weg ga brengen. Hier, aanpakken en gaan jullie het maar doen.

Op een dag zit ik weer met alle collega's in een zaal en de manager houdt een verhaal. Zijn naam is Ferry van Hoevenaars en de vervelende boodschap is: "Lotus Notes is dood". We konden het niet geloven. Hoe kan zo'n man dat nou met droge ogen zeggen. Het is nu acht jaar geleden en ik kom Ferry nog wel eens tegen op de gang. Laatst stond hij naast mij te pissen en ik fluisterde tegen hem: "Lotus Notes is dood"