Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 05, 2011

Geen Soepsiedie voor Nederlandse Boot naar Gaza

Goed nieuws van het front tegen de Hamas-supporters. Collega blogger Carel Brendel besloot maar eens na te vragen of de Oxfam Novib, ICCO, Cordaid en Pax Christi, en hun gezamenlijke organisatie United Civilians for Peace, steun verleent aan het initiatief Nederlandse Boot naar Gaza.Nou dat bleek niet het geval. Binnen twee dagen hadden ze allemaal hun ontkennende emailtjes aan de schrijver van het boek "Het Verraad van Links" teruggestuurd. Ze doen er niet aan mee. Ze trekken hun handen ervan af. Geen subsidie voor terreur.

De acties van Minister Rosenthal hebben toch een positieve uitwerking op het hele Palestina-circus. Hij dreigde de subsidie aan ICCO stop te zetten als ze doorgaan met het steunen van de Electronic Intifada. Dat deed veel stof opwaaien. Zelfs Rutger van Pownews bemoeide zich er tegenaan. Nu  kunnen de United Civilians forPeace  niet meer onbelemmerd de terreur van Hamas en de Palestijnse Autoristeiten steunen.

Carel en Keesjemaduraatje ontdekten tevens dat er in het bestuur van de Stichting Nederland-Gaza, die geldvoor de NL Boot naar Gaza inzameld, een echte Nederlandse terrorist zitting heeft genomen. Zo krijgt de naam Nederland-Gaza natuurlijk een echte  zinvolle betekenis. Rob Groenhuijzen werd tot drie jaar cel veroordeeld, omdat hij als lid van de Cappelse Groep, wapens en chemicalien had verzameld. Het is weliswaar al 30 jaar geleden, maar blijkbaar steunt Rob nog steeds terreur.

http://www.carelbrendel.nl/2011/03/04/hulporganisaties-gaan-niet-in-zee-met-grettaboot/

No comments: