Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Sunday, October 15, 2017

Is Dries van Agt een antisemiet?

We zouden de vraag, of Dries van Agt een antisemiet is, niet stellen als hij na het afscheid uit de politiek gewoon op de Heilig Land Stichting was blijven wonen, samen met zijn vrouw Eugenie, zonder zich ergens mee te bemoeien. Dries van Agt is daarvoor echter te ijdel. Hij blijft de publiciteit zoeken, met controversiële standpunten. Het interessante aan Dries van Agt is, dat hij zowel tijdens zijn hoogleraarschap, zijn ministerschap als daarna, steeds omstreden en controversieel is geweest. De verwijten aan zijn adres komen dus wel ergens vandaan. Of ze terecht zijn, zullen we hieronder onderzoeken.
(Foto boven:  Dries van Agt met Hamas-voorman Haniye)

De huidige tijd, vanaf 2002

De Pro-Palestijnse beweging heeft steeds geprobeerd 'prominente' Nederlanders voor de Palestijnse zaak te interesseren. Dat is in het geval van Dries van Agt en Gretta Duisenberg ook gelukt. Dries van Agt ging na een reis naar de bezette gebieden, eind jaren negentig, om. In 2002 gaat hij met Gretta Duisenberg actie tegen Israël voeren. Het officiële Palestina Komitee laat hij links liggen. Het gevolg is echter dat Dries van Agt als een zogenaamde "Palestijnse Alleseter" beschouwd kan worden. Hij eet alles wat Palestijns is: Hamas, moslimbroeders en radicale querulanten.     

Hij doet meteen al controversiële uitspraken. Tijdens een speech voor Palestijnen, ter gelegenheid van de Nederlandse Bevrijdingsdag: "De bezetting van Nederland duurde vijf jaar. De Palestijnen liggen al acht keer vijf jaar onder bezetting." (NRC 21 mei 2007)

Door zo op de tenen van alle Nederlanders en in het bijzonder de Joden te gaan staan, wekt Dries van Agt een verkeerde en dubieuze indruk. Hij is zich daar van bewust, blijkt uit hetzelfde krantenartikel.

Ik heb zijn lezingen  meerdere keren bezocht: Bij de Utrechtse JOVD, bij de Vereniging van Moslim-studenten in Rotterdam en bij de viering van de Nakba, in de Balie. Van Agt is slim genoeg om mij tijdens de lezing te 'framen' als zijnde: "Van het CIDI". Het viel ons op hoe weinig van Agt werkelijk weet van de situatie der Palestijnen. Het is een luie politicus gebleven, die echter voor de Palestijnen zeer nuttig is.

Tijdens zijn ministerschap
Dries van Agt is tijdens zijn politieke carrière altijd pro-Israël geweest. Dat blijkt bijvoorbeeld, als Israël in 1982 Libanon binnenvalt en de sympathie voor Israël in Nederland minder wordt. Dries van Agt zegt dan: "De „onvoorstelbare hoeveelheid wapentuig", door Israël bij de PLO in Libanon gevonden, heeft de actie Vrede voor Galilea „aanmerkelijk begrijpelijker" gemaakt" (NIW 27-08-1982)

Ronny Naftaniël van het CIDI herinnert het zich anders: "Er was nooit een premier die kritischer was over Israël dan Van Agt. Onder Van Agt verhuisde de Nederlandse ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv, na de annexatie door Israël van Oost-Jeruzalem. Van Agt, zegt Naftaniël ook, drong verschillende keren aan op sancties tegen Israël na het bloedbad, door christelijke milities, in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. Van Agt zei dat de samenwerking tussen Europa en Israël zou moeten worden opgeschort" (NRC 21 mei 2007)

(Foto hierboven: Dries van Agt met oud-Ambassadeur en anti-Israëlactivist Jan Wijenberg, plus in het midden, de vrouw van voormalig Fatah terrorist Ibrahim Al-Baz)

Er zijn steeds kleine incidenten rond van Agt, die twijfel zaaien aan zijn inlevingsvermogen. Zo wordt beweerd, dat hij ooit tijdens een lezing gezegd zou hebben:  "Wie is Anne Frank?". Na een  enorme rel, heeft degene die dit gehoord heeft zijn bewering ingetrokken. Zo gaat het steeds weer. Er wordt iets gezegd, maar van Agt heeft het niet zo bedoeld.

Rode Jeugd
Dries van Agt speelt wel een hele vreemde rol tijdens de gijzeling van een kerkkoor in de Scheveningse gevangenis in 1974. Het lid van de Rode Jeugd Lucien van Hoesel zit op dat moment  een straf wegens wapenbezit uit. Hij raakt bevriend met de Palestijn Adnan Nuri, die vast zit wegens een vliegtuigkaping. De criminelen Jan Brouwers en Daan Denie (Gijzelingsdrama Deil), de Algerijn Mohammed Koudache en  de Palestijn Adnan Nuri gijzelen tijdens een kerkdienst het kerkkoor Ut Captivi Gaudeant (‘opdat gevangenen zich verblijden’). Lucien van Hoesel heeft medelijden met de zangers en tevens gegijzelde familieleden, waaronder kinderen en bemiddelt tussen de gijzelnemers en de politie.Uiteindelijk wordt de gijzeling door de mariniers beëindigd.

Het tijdens de gijzeling in de Scheveningse gevangenis gebruikte wapen is afkomstig van de monnik broeder Mattheus, die het wapen in een sex-massage-salon in Breda heeft opgehaald en tijdens  een bezoek aan Jan Brouwers  gegeven heeft. Broeder Mattheus krijgt sexuele diensten als ruilmiddel. Broeder Mattheus is de broer van het met Van Agt bevriende KVP-Kamerlid Harrij Notenboom. Eerder was de bewuste monnik de toegang tot de gevangenis blijvend ontzegd. Op voorspraak van Van Agt - op dat moment minister van Justitie - kreeg broeder Mattheus weer toegang en daarop volgde de ongelukkige wapensmokkel.

In 1974 heeft van Dries Agt door domme nalatigheid en corruptie de eerste en enige Palestijnse gijzeling in Nederland mogelijk gemaakt. Nalatigheid blijkt een wederkerende factor in de politieke carrière van Dries van Agt te zijn.
(foto: Dries van Agt met islamitische prediker Nourdeen Wildeman)

Menten
Het proces tegen de oorlogsmisdadiger Menten is voor de minister van  justitie Dries van Agt zeer problematisch, vanwege de nooit genoemde familiaire contacten tussen de families Lippe-Biesterfeld en Menten. Als Prins Bernhard met een affaire te maken heeft, of die nu reëel is of niet, dan is een Nederlandse politicus extra op zijn hoede. Minister van Agt maakt de grote blunder van te laat ingrijpen en Menten laten ontsnappen naar Zwitserland. Maar misschien is het ook een slimmigheidje van Dries van Agt.

De Velser affaire speelt zich aan het einde van de oorlog af. Er worden communisten opgepakt, zodat zij gedurende een eventueel machtsvacuüm, na vertrek van de Duitse bezetting, geen greep naar de macht kunnen doen, in Nederland. De communistisch verzetsstrijdster Hannie Schaft is één van de slachtoffers van deze merkwaardige samenwerking tussen de Binnenlandse Strijdkrachten rond Prins Bernhard en de Duitse bezetter. Pieter Menten kende de rol van Prins Bernhard tijdens de Velser Affaire en heeft dit als wisselgeld gebruikt tijdens zijn vervolging. Pas toen de kluis van Pieter Menten door de autoriteiten was leeggehaald, kon hij worden vervolgd.

Op 9 november 2017 organiseert het comité Kristallnachtherdenking in Theater Perdu te Amsterdam, een herdenking. Het comité bestaat uitsluitend uit ex-communisten. Dries van Agt is als spreker uitgenodigd. De leden van het comité moeten zich afvragen wat voor hen belangrijker is: De eer en waardigheid van de omgekomen communistische verzetsstrijders, die door de Nederlandse regering in ballingschap zijn opgeofferd tijdens de Velser affaire, of de merkwaardige steun van Dries van Agt aan Palestijnen. 

Even een persoonlijke noot:  De Velser affaire heeft veroorzaakt, dat bij ons thuis nooit de Nederlandse vlag werd uitgestoken en er door mijn vader schamper over Prins Bernhard werd gesproken. Mijn vader was tenslotte zelf, op 18-jarige leeftijd, bijna slachtoffer van de Velser affaire geworden. Communistische verzetsstrijders in West-Friesland waren in 1945 zodanig wantrouwig en op hun hoede, door het verraad en de arrestaties, dat zij iedereen dreigden dood te schieten die het wachtwoord niet kende.

Bloemenhove
Dries van Agt werd tijdens zijn ministerschap door de linkse media als conservatief en zeer rechts beschouwd. Hij weigerde een abortuswet te tekenen. Hij wilde de abortuskliniek Bloemenhove sluiten. Hij beperkte het aantal zitplaatsen in sexbioscopen. Dries van Agt ging met zijn standpunten en beleid in tegen de verruiming van normen en waarden, zoals aan het einde van de jaren zestig in zwang was gekomen. Het is dan ook opvallend, dat Anja Meulenbelt, als feministe van het eerste uur,  nu zo positief over Dries van Agt is. De haat tegen Israël prevaleert en verduistert haar brein.

Hoogleraarschap
Aan het einde van de jaren zestig is Dries van Agt hoogleraar rechten in Nijmegen. In die tijd staat hij als liberaal en vrijzinnig te boek. Hij kwam op tegen de 'deplorabele situatie van preventief gedetineerden' en uitte kritiek op de massale vervolging van de bezetters van het Maagdenhuis. In 1971 sloot hij een lezing op een artsencongres af  met: "Zelfs actieve euthanasie kan een uiting van echte medemenselijkheid zijn" ('Van Agt, Tour de force; van  Merriënboer;2008: blz 57).
De opvatting over abortus, euthanasie en rechtspraak zijn in die periode veel liberaler en moderner, dan het beleid dat van Agt tijdens zijn ministerschap verdedigde.

In een terugblik zegt hij daarover: "We leven thans in de nasleep van de culturele revolutie aan het einde van de jaren zestig. Die omwenteling heeft veel onheil teweeg gebracht. (...) Vrijheid zonder grens of maat, niet getemd door verantwoordelijkheidsbesef en gemeenschapszin, verscheurt het weefsel van de samenleving. (...) De verheerlijking van ongebreidelde vrijheid heeft de seksualisering van de maatschappij met zich gebracht. (...)  In latere jaren heeft zich de seksuele obsessie van de maatschappij meester gemaakt, uitgebaat en mede daardoor verhevigd door het reclamewezen. Wie nog het lef heeft daartegen te opponeren wordt veelal vermaledijd als preutse puranist" (De eenzame fietser; Koster, Adrianus; 2008; blz.255)

Textielfabrikant in Geldrop
Een zoektocht naar het eventuele antisemitisme en de bronnen daarvan in het leven van Dries van Agt. Is zijn jeugd, als zoon van een textielfabrikant, in Geldrop, eventueel een hele vroege inspiratiebron voor anti-Israëlische acties? Is zijn schoolgaan op het Augustinianum te Eindhoven een oorzaak voor het dubieuze anti-Joodse gedrag? Ik heb alle biografieën over van Agt doorgelezen en niets gevonden. Van Agt zelf houdt zich zoals gewoonlijk van de domme. " Ik heb over de oorlog geen duidelijke herinneringen". Hij was veertien toen de oorlog was afgelopen. Vele 'Stolperstein' in de stoepen in de buurt van het Augustinianum herinneren aan de Joden die in de Tweede wereldoorlog uit Eindhoven zijn weggevoerd en vermoord. De jonge Dries van Agt heeft het niet gemerkt, niet gezien. Hij verschilt daarin niet van de overige Nederlandse bevolking van die tijd.   

Conclusie
Is Dries van Agt een antisemiet? Dries van Agt is vooral publiciteitsgeil en ijdel. Zijn optreden voor Hamas en de Palestijnse Gemeenschap brengt hem steeds weer in de publicitaire belangstelling en daar geniet hij van. Zijn onverstandige optreden en versprekingen brengen hem steeds weer in problemen. Daar geniet hij ook van. We kwalificeren Dries van Agt als vijand van Israël, omdat hij steun aan Hamas verleent en zogenaamd niet weet wat voor club dat is. Hij is geen vriend van het Joodse volk. Daar laten we het bij.

Schandalig dat uitgerekend Dries van Agt bij een Kristallnachtherdenking spreekt. Een provocatie die we lang niet hebben meegemaakt.  


Thursday, October 12, 2017

Framing van de herdenking

Over vijftig jaar zullen historici terugkijken op de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht van 1938. Dan zullen ze zich afvragen wie er eigenlijk tijdens die nacht vervolgd en gedood werden. Ze zullen tot de conclusie komen, dat in 1938 de Palestijnen werden vermoord.

Jaar op jaar spreken prominente en minder prominente sprekers tijdens de Kristallnachtherdenking over moslims, Arabieren en  Palestijnen. Dit jaar, op 9 november, spreekt Dries van Agt over Palestijnen.


Intussen stapt Anja Meulenbelt, ook al zo'n Palestijn, met grote reuzenvoeten, in het frame van de critici. Ze gaat namelijk op haar eigen Facebook vertellen dat de herdenking controversieel is. Dat moet je nooit doen Anja! De onbevooroordeelde lezer onthoudt nu slechts één ding: "controversieel"

Anja zou Anja niet zijn, als er niet nog een frametje bij komt:  De ontjoodsing van de Kristallnachtherdenking. Want wie werden  er bijna geheel uitgeroeid? Anja , zeg het nu...
Een "Europese bevolkingsgroep". Het woord Joden komt niet uit haar mond.

Zo rommelen we verder met Anja. Het wordt gezellig, want Dries van Agt is een begenadigd spreker. Hij weet erg veel over de Tweede Wereldoorlog.

Friday, October 06, 2017

Hamas verliest van de Kamer van Koophandel

Heel Nederland wordt overspoeld, door een tsunami van moslimbroederschappen. Vele Nederlandse instituties zijn al ten prooi gevallen aan deze kwaadaardige islamo-fascistische ideologie. De gemeenteraad van Amsterdam, de pliessie op de Dam, de Universiteit Leiden, het bevolkingsregister, de NOS en ga zo maar door. Eén instantie blijft echter moedig weerstand bieden aan de potentiële bezetters:  De KAMER VAN KOOPHANDEL!

In de zomer van 2017 zijn alle bestuursleden van de Palestijnse Gemeenschap.nl vervangen door Hamas-trouwe moslimbroederschap aanhangers. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel toont geen één FATAH-zeloot als bestuurslid meer. De journalist Carel Brendel zegt het ook, dus het is waar: Hamas neemt de Stichting Palestijnse Gemeenschap geheel over. Ook tijdens de Palestijnse demonstraties op de Dam zien we duidelijk dat de aanhang van Hamas aan het winnen is.

Een opvallend detail in de uittreksels van de Kamer van Koophandel is echter, dat het dossier in onderzoek is volgens artikel  38 JUNCTO 33 t/m 36 HRW. De wettelijkheid en autenciteit van de gegevens over de bestuurders van de  stichting wordt dus betwist.

De HAMAS-vertegenwoordiger in Nederland, Amin Abou Rashed, ruikt onraad en schrijft een verkiezing uit. Door een handige manoeuvre met districten en een beperkt aantal kandidaten per district, worden tijdens de verkiezing alleen HAMAS kandidaten gekozen.

Er zijn echter twee juridische obstakels die ook de HAMAS niet kan overwinnen (Tenminste niet met wettelijke middelen): Een stichting heeft helemaal geen verkiezingen nodig om een bestuurswissel te laten plaats vinden. Het handelsregister heeft een authentiek verslag van een bestuursvergadering nodig om een bestuurswisseling te accepteren. Aan deze voorwaarden wordt door de HAMAS-fractie niet voldaan!

Nu heeft de Palestijnse organisatie Fatah toch weer even gewonnen. Het bestuur van het handelsregister besloot Amer Kaddoura toch als voorzitter van de Stichting Palestijnse Gemeenschap.nl te handhaven. Op 19 augustus 2017 werden de Hamas-aanhangers Ahmad Nourallah , Eiad Attalla en Nabil Abbas door het handelsregister uit de registratie gehaald. Door de beslissing van de Kamer van Koophandel blijft het Fatah-lid Amer Kaddoura de enige bestuurder van de stichting Palestijnse Gemeenschap.nl.
 (foto: Amer Kaddoura; bron: Linkedin)

Tuesday, September 26, 2017

Stop BDS hate propaganda at Dam Square Amsterdam

Op 24 september 2017 hebben enkele pro-Israelische activisten geprotesteerd tegen de haat- propaganda op de Dam. Ze werden door de politie weggestuurd.
Michael Jacobs stond 35 meter van de Palestijnen verwijderd, zoals door de rechter, twee dagen eerder besloten.

Hij werd gearresteerd. Zonder wetsartikel te noemen. Zonder aanklacht. Zonder advocaat. Geïsoleerd in een cel, zonder intercom.

De volgende dag werd Michael Jacobs vrijgelaten, zonder voorgeleiding en zonder zijn advocaat gezien te hebben.

Stop het pesten door de politie. Stop BDS op de Dam!

Sunday, September 24, 2017

Anti-BDS-activist Michael Jacobs opnieuw gearresteerd

Hoewel hij zich aan de door de rechter voorgeschreven afstand van 35 meter vanaf de Palestina activisten hield, is Michael Jacobs opnieuw opgepakt.

De demonstratie van Simon Vrouwe en zijn BDS activisten begon rustig. Er waren discussies en uitwisseling van meningen. Michael Jacobs stond op geruime afstand met een nieuw spandoek. Israëlische toeristen raakten met hem in gesprek. De politie verwijderde enkele in een Israëlische vlag gehulde toeschouwers, die bij Simon Vrouwe in de buurt stonden. Michael Jacobs werd er echter op aangekeken. Hij kreeg eerst een waarschuwing en daarna werd hij meegenomen.

De emoties liepen hoog op, toen Gustav Draijer, van de Palestijnse kant aan kwam lopen en opnames begon te maken. Duwen en trekken over en weer. De politie richtte zich echter alleen op de pro-Israël demonstranten, die hun personalia moesten geven.

Friday, September 22, 2017

Michael Jacobs is weer vrij

Michael Jacobs stond vandaag terecht vanwege verstoring van de openbare orde. Hij heeft een pro-Palestina activist lastig gevallen, op het Spui te Amsterdam.

De uitspraak: 350 Euro boete; 50 Euro schadevergoeding vanwege een kapotte jas. Eén jaar lang mag Michael Jacobs, in het centrum van Amsterdam, op niet minder dan 35 meter van Simon Vrouwe, of een ander Palestino komen.


Het is vooral wrang dat Michael een hele week in voorarrest heeft gezeten, omdat hij geen papier wilde tekenen, waarop stond, dat hij 50 meter van Simon Vrouw verwijderd moest blijven.

Op de achtergrond is de harde kern van zionistisch Nederland nog net te zien.

Zie ook:
Het verslag van Mathilde van Vliet


Thursday, September 21, 2017

Dyab Abou Jahjah mag weer ophitsen in " De Nieuwe Liefde"

"Hoe mag je je verzetten tegen Israëls beleid ten aanzien van de Palestijnen? Is niet-gewapend verzet voor de Palestijnen de beste optie, of is het voor de Palestijnen ook legitiem om een aanslag te plegen op Israëlische soldaten die zich in Palestijns gebied bevinden? Mag je, als je in Nederland of een ander democratisch land woont, zonder te vrezen voor je veiligheid en toekomst betogen dat zo’n aanslag geoorloofd is? Mag je je aansluiten bij een internationale beweging die Israël boycot? Zouden mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties Israël onder druk moeten zetten om zijn repressieve beleid te veranderen?"De organisatie "De Nieuwe Liefde" is al lang geleden een gevaarlijke grens overgestoken. Dat Anja Meulenbelt met haar "Studentenekklesia" een tijdelijk onderdak in het buurthuis vond, het zij ze vergeven. Dat er allerlei obscure clubjes hun haat prediken in het pand, allah. Maar nu wordt er ook nog opgeroepen tot gewelddadige verzet!!

Op dinsdag 31 Oktober van 20:00 tot 22:00 uur
Israël-Palestina: De grenzen van verzet

Natuurlijk wordt de discussie gevoerd door niet de minsten. Dyab Abou Jahjah is van de partij. Hij werd al een keer bij een krant ontslagen, vanwege antisemitisme. Hij nam  al een keer, naar eigen zeggen, dienst bij de Hezbollah. Maar nog niet genoeg. Nu moet hij ook nog Anja Meulenbelt overtuigen. Mag je alsjeblieft mee met jou Dyab?

Wie zijn de andere "deskundigen" in De Nieuwe Liefde?

Brigitte Herremans , de hulporganisatie "Broederlijk Delen", de Belgische Pax Cristi, werd precies een jaar geleden Israël uitgezet, vanwege eenzijdigheid en morele steun aan terreurorganisaties. Een goede gelegenheid meteen naar Amsterdam te reizen en het vernietigende werk voort te zetten

Marcel Brus, doceert aan  de Universiteit van Groningen 'Energy and Sustainability'  en houdt zich onder andere bezig, hoe kan het ook anders, met het thema:  "Gaza: a humanitarian disaster in the making". In 2008 werkte hij nog samen met Mustafa Turki van de aan Hamas gelieerde groepering 'Palestijnse Gemeenschap'

Over antropologe DINA ZBEIDY  hoeven we het dan al niet meer te hebben. Ze is bestuurslid van de uiterst  dubieuze Leonhard Woltjer Stichting, waar het geld voor dit soort ophitsende bijeenkomsten vandaan komt.

Veel plezier en we hopen een gezellige avond te hebben!!

Wednesday, September 20, 2017

FREE Michael Jacobs

Nieuwe tijd: Rechtszaak is vrijdag om 15:30 uur

Michael Jacobs laat vanuit zijn gevangenschap in het hoofdbureau van politie te Amsterdam weten, dat hij de steun enorm waardeert.
Afgelopen zaterdag is hij op het Spui gearresteerd, vanwege ordeverstoring. De pro-Palestina activist Simon Vrouwe beschuldigt hem van het vernielen van zijn jas en mobiel. Michael ontkent dat stellig.
De aanleiding is een provocatie van Simon Vrouwe, waarbij Simon woorden zou hebben geroepen als "Ik vermoord je" . Michael voelde zich bedreigd en heeft Simon een duw gegeven. Meer is er niet gebeurd.

Afgelopen maandag is hij voorgeleid, voor de officier van justitie en de rechter-commissaris. Die hebben hem een voorstel voorgelegd, waarin staat, dat Michael 90 dagen lang niet dichter dan 50 meter van Simon Vrouwe of andere activisten mag staan.

Michael beschouwt dit als inperking van zijn burgerlijke vrijheden en hij zegt dat het onconstitutioneel is. Hij wil niet monddood gemaakt worden en beschouwt de Palestina activisten als de ordeverstoorders. Hij tekent niet. Daarom moet hij tot vrijdag vastzitten. De rechtszaak zou toch al vrijdag door zijn gegaan en zijn detentie is dus tot de rechtszaak. Iedereen verwacht dat hij vrijdag weer vrijkomt.

De rechtszaak is vrijdag om 15:30 aan de achterkant van de Parnassusweg, ingang Fred. Roeskestraat.
Aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Maar wel stil zijn, om de rechter niet ongunstig te beïnvloeden.